HTC在2013年第一季度智能手机销量达到第3位
评级。 0 / 0

HTC在2013年第一季度智能手机销量达到第3位

  • 24 一月 2023 - 12:19. 回答说

 

台湾智能手机制造商HTC在2013年第一季度的智能手机销量中排名第三,超过诺基亚。

 

据分析公司 TrendForce,三星的市场份额为29.6%(韩国人的份额比2012年下降了0.1%)。 在销售的第二位被占领的苹果,像以前一样,然而,美国制造商的份额下降了3.5%,与2012年同期相比。 分析师将此归因于Yabloko的新旗舰将有创新。 TrendForce假设苹果的份额将继续下降,特别是因为有传言称iPhone5s的发布可能会延迟。排名第三的是HTC,与2012年相比损失了0.4%,然而,即使是这样的下降也让台湾人爬到了这个位置。 其原因是诺基亚的销售额大幅下降(-0.9%)。 而现在HTC的份额分别为4.4%,诺基亚的份额分别为4.3%。 由于台湾的旗舰产品HTC One进入市场,差距可能会扩大,这受到了社会的好评。 

 

 

HTC的新旗舰-HTC One已经展出!

 

日本索尼的销售额增长了0.3%,中国联想的销售额增长了0.6%,现在分别占全球所有智能手机销售总额的3.8%和3.9%。

  • 来自网站的评论 (57)
添加评论
tGhYxqFm'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||' , 2023年1月24日 12:19
0
555
回复
DQvrPY9K')) OR 324=(SELECT 324 FROM PG_SLEEP(12))-- , 2023年1月24日 12:19
0
555
回复
NKZHYPjE') OR 604=(SELECT 604 FROM PG_SLEEP(12))-- , 2023年1月24日 12:18
0
555
回复
442XaCIA' OR 128=(SELECT 128 FROM PG_SLEEP(12))-- , 2023年1月24日 12:18
0
555
回复
NpTqhj3Z'; waitfor delay '0:0:12' -- , 2023年1月24日 12:18
0
555
回复
1 waitfor delay '0:0:12' -- , 2023年1月24日 12:18
0
555
回复
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/ , 2023年1月24日 12:18
0
555
回复
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z , 2023年1月24日 12:18
0
555
回复
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR'Z , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
if(now()=sysdate(),sleep(12),0) , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
591' , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
-1" OR 2+440-440-1=0+0+0+1 -- , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
-1' OR 2+763-763-1=0+0+0+1 or 'I59e768J'=' , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
-1' OR 2+938-938-1=0+0+0+1 -- , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
-1 OR 2+341-341-1=0+0+0+1 , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
-1 OR 2+162-162-1=0+0+0+1 -- , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:17
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:15
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:14
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:09
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:09
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:09
0
p2V41SWe')) OR 348=(SELECT 348 FROM PG_SLEEP(12))--
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:08
0
fnueBV5z') OR 286=(SELECT 286 FROM PG_SLEEP(12))--
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:08
0
nupoJZMe' OR 961=(SELECT 961 FROM PG_SLEEP(12))--
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:08
0
-1)) OR 466=(SELECT 466 FROM PG_SLEEP(12))--
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:08
0
-5) OR 187=(SELECT 187 FROM PG_SLEEP(12))--
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:08
0
-5 OR 739=(SELECT 739 FROM PG_SLEEP(12))--
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:07
0
X7ez3mq5'; waitfor delay '0:0:12' --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:07
0
1 waitfor delay '0:0:12' --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:07
0
-1); waitfor delay '0:0:12' --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:07
0
-1; waitfor delay '0:0:12' --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:07
0
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR'Z
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
if(now()=sysdate(),sleep(12),0)
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
93'
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
-1" OR 2+789-789-1=0+0+0+1 --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
-1' OR 2+34-34-1=0+0+0+1 or 'CN0DRYAn'='
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
-1' OR 2+812-812-1=0+0+0+1 --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
-1 OR 2+700-700-1=0+0+0+1
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
-1 OR 2+824-824-1=0+0+0+1 --
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:06
0
555
回复
�''�"" , 2023年1月24日 12:03
0
555
回复
�'�" , 2023年1月24日 12:03
0
555
回复
JyI= , 2023年1月24日 12:03
0
555
回复
@@LzRpV , 2023年1月24日 12:03
0
555
回复
\ , 2023年1月24日 12:03
0
555
回复
1'" , 2023年1月24日 12:03
0
555
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:03
0
�''�""
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:03
0
�'�"
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:03
0
JyI=
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:03
0
@@uiclv
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:03
0
\
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:03
0
1'"
回复
tGhYxqFm , 2023年1月24日 12:02
0
555
回复